Ananda tarkoittaa autuutta ja Marga tarkoittaa polkua.

Ananda Marga tarkoittaa autuuden polkua.

Autuus on ääretöntä onnea ja sen saavuttaminin on ihmisen perustavanlaatuinen pyrkimys. ”Ihmisessä pyrkimys äärettömyyteen”. Emme voi koskaan tyytyä rajallisiis kohteisiin. Ne voivat antaa meille iloa jonkin aikaa, mutta ei pitkäaikaista tyytyväisyyttä. Rajallinen esine voi antaa vain väliaikaista ja rajallista onnea. Mutta vain ääretön onni tyydyttää meitä. Miten me voimme sen saavuttaa? Laajentamalla tietoisuutta kohti ääretöntä; muuttamalla yksilöllinen kokemuksemme osaksi kosmista rajattomuuuden kokemusta.

Ananda Marga avulla voimme sen tehdä. Se on valikoima näiden menetelmiä ja käytäntöjä, jotka johtavat kokemukseen äärettömästä rauhasta ja itsesnä oivaltamisesta. Se on ideologia ja elämäntapa, järjestelmällinen prosessi joka vastaaa kaikkiin ihmisten tarpeisiin: fyysisiin, psyykkisiin ja henkisiin. Siihen kuluu sisäisiä, intuitiivisiä menetelmiä, terve elämäntapa, jooga-asanat, yhteiskunnallinen palvelu ja meditaatio.

Ananda Marga järjestönä

Järjestönä Ananda Margaan kuuluu maailmanlaajuinen verkosto keskuksia lähes jokaisessa maassa. Sen toiminta käsittää monenlaisia hankkeita joiden tarkoituksena on edistää ihmiskunnan, eläinten, kasvien ja koko planeetan hyvinvointia. Toimintoja ovat joogan ja meditaation opetus, päiväkodit, lastenkodeissa, elintarvikkeiden jakelu, katastrofiapu, terveyspalvelut ja yhteisöjen kehityshankkeet.

Filosofian osalta Ananda Marga on edustaa universalismia. Se on kokonaisvaltainen näkemys, joka tunnustaa yhden rajattoman ylimmän tietoisuuden, ja jonka mukaan kaikki maailmankaikkeuden olennot ovat yhden kosmisen perheen jäseniä.

Ananda Marga katsoo, että tarvitaan tasapaino elämän henkisten ja fyysisten aspektien kesken, ja ettei ketään saa jättää syrjään tai vaille perustoimeentuloa. Siksi Ananda Marga mottona on ”Itsensä oivaltaminen ja maailmankaikkeuden palvelu.”