Ananda Marga Finland

ANANDA MARGA
Finland

Respond to truly living

Meditaatio

Meditaatio on prosessi, jossa mieli vedetään pois kaikista häiritsevistä ja rajoittavista ajatuksta ja keskitetään yhteen kohteesee, joka tuo rauhaa, selkeyttä ja harmoniaa.

Tämä kohde voi olla sana (kuten mantra), ajatus (kuten rakkaus), piste (kuten kolmas silmä), kuva (kuten valo), prosessi (kuten hengitys) tai jokin yhdistelmä ylempi. Keskittyessään mieli rauhoittuu ja tämän myötä voi tiedostaa todellisuuden ja oman luonteensa selkeästi. Tämä rauhallisuus poistaa myös aallot ja kohinan, joka eristää meidät toisistaan ja maailmankaikkeudesta. Siten meditaatio auttaa meitä kokemaan ykseyden ja harmonian maailman kanssa.

Henkisen kehityksen kannalta mielen tärkein ominaisuus on kyky muuntua. Kun ymmärrämme ja soveltaa tätä mielen kykyä, olemme ymmärtäneet yhden tärkeimmistä salaisuuksista maailmankaikkeudessa.

Mieli voi laajentua tai supistua. Siitä voi tulla kaunis ja jalo tai raaka ja itsekäs. Se omaksuu itseensä sen kohteen ominaisuudet, mihin se on keskittynyt. Tätä kuvaa yksinkertaisesti lause, Tulet sellaiseksi mitä ajattelet. Meditaatiossa käytämme tätä mielen ominaisuutta vapauttaaksemme itsemme puutteista ja rajoituksista ja muovaamaan itsemme sellaisiksi, kuin me todella haluamme olla. Meditoimalla rakkautta muutumme vähitellen rakkaudeksi. Meditoimalla Jumalaa muutumme vähitellen Jumalan kaltaisiksi. Siten meditaation avulla voimme toteuttaa rajatonta potentiaaliamme.

Tasapainoinen, selkeä, positiivinen mieli on voiman ja inspiraation lähde, joka voimistaa kaikkia kykyjämme. Harjoittamalla meditaatiotä tällä tavoin, voimme parantaa kehittyä elämämämme kaikilla osa-alueilla: saamme lisää itsetuntemista, toisten ymmärtämistä, elämän arvostusta, kykyä käsitellä ongelmia, terveyttä ja elinvoimaisuutta, jopa meidän immuunijärjestelmämme vahvistuu.

Ulkoisesti olemme erillisiä yksilöitä, mutta syvemmällä tasolla olemme kaikki yhteydessä toisiimme. Meditaatiossa ohjaamme mielemme pinnallinen erillisyyden taakse ja keskittymme syvemmän tason universaaliin ykseyteen. Tämän myötä tunnemme enemmän yhteenkuuluvuutta ja pystymmet myös auttamaan toisiamme paremmin.

MEDITAATION HYÖDYT
 • Mielen selkeys ja rauha
 • Autuuden tunne ja yleinen hyvinvointi
 • Negatiivisen ajattelun väheneminen ja myönteisen minäkuvan kehittyminen
 • Itsetuntemus ja elämän syvempi tiedostaminen
 • Elinvoimaisuus, pitkäikäisyys ja terveys
 • Emotionaalinen vakaus ja iloinen mieli
 • Anteeksianto ja kiintymättömyys
 • Alhaisempi pulssi ja vähemmän pelkoja
 • Elämän tarkoituksen ja edistymisen kokemus
 • Parempi keskittyminen muistin paraneminen
 • Itsekuri ja rohkeus
 • Lisääntynyt kyky käsitellä stressiä ja sopeutua erilaisiin olosuhteisiin
MITEN MEDITAATIOTA OPETETAAN, JA KENEN TOIMESTA?

Erilaisia yksinkertaisia meditaatiotekniikoita opetetaan meidän luentojen ja joogakurssien yhteydessä. Ne, jotka haluavat mennä syvemmälle voivat oppia henkilökohtaisesti meditaatiotekniikan acaryalta (opettajalta). Ananda Marga acaryat ovat yleensä munkkeja tai nunnia. He ovat omistaneet elämänsä opetukselle ja yhteiskunnan palvelulle. Meditaatiotaitojen kehittyessä voi oppi lisää tekniikoita acharian opastuksella.

Ananda Margan meditaatio tunnetaan Rajadhiraja Jooga johon kuuluu kuusi oppituntia (lesson), jotka sisältävät tietynlaisia ohjeita tapoja keskittää mieli. Vaikka kursseihin voi sisältyä maksu, annetaan henkilökohtainen opetus maksutta – edistymisen perusteena on vain vilpittömyys.

RYHMÄMEDITAATIO – DHARMA CAKRA

On yleistä, että yksin meditoidessaan ihmiset vähitellen menettävät inspiraation ja saattavat palata vanhoihin tapoihinsa. Tästä syystä mahdollisuus meditoida säännöllisesti muiden kanssa on tärkeä osa henkistä kasvua. Saatuaan henkilökohtaista ohjausta acaryalta, on jokaisella mahdollisuus osallistua yhteismeditaation, joita pidetään säännöllisesti sunnuntaisin. Osallistuminen niihin on maksutonta. Yhteismeditaatioihin liittyy myös henkisten kirjoitusten opiskelua ja usein myös kasvisateria.

Aiheeseen liittyvää

Juhannus 2023

Kutsumme sinut lämpimästi juhannustapahtumaan Forssan lähellä sijaitsevan Kreivilän kauniissa luonnossa. Juhannuksen jooga- ja meditaatioretriitti 23 – 25.6.2023 * Tarinoita nuotiolla järven rannalla* Mantralaulua luonnon keskellä*

Mitä Ananda Marga tarjoaa?

Paremman elämän tavoitteleminen on ihmisen perusolemuksessa. Me haluamme vahvistaa ja ylläpitää fyysistä hyvinvointiamme, tyydyttää mielemme haluja ja etsiä pysyvämpää onnen lähdettä. Ananda Marga edustaa alkuperäistä

Keho, mieli ja tietoisuus

Tämä artikkeli käsittelee joogan biopsykologiaa. Ihmiskeho on biologinen koneisto. Mieli hallitsee tätä kehon koneistoa pitämällä siihen suoraa yhteyttä ja vuorovaikutusta rauhasten, hormonien ja hermoston välityksellä.

Luokat