1006 Calar pathe eto kantta keno taha bujhi na to, kantta