1007 Tumi ashar alo dekhiye jao, asar katha bhule thako, asha