1023 Tomay yadi bhule thaki, bolo kar katha mane rakhi, kar