1029 Ami, tomar tare ghure ghure kata berabo, khonjay yadi janam