1031 Basiya vijane tahari dhyane, mala ganthiyachi eka eka, malay samiire