1195 Vishva bhuvan ghuriya ghuriya ek sthane ese paoncechi