158 Tumi sabar mane acho, sabai tomar mane ache; duhkhe sukhe