3 Andhara shese alora deshe arun bhorer katha, shonabo sabay deke