3285 Ami, cai na hote jinaner pahar guner sagar, guner sagar,

Ami, cai na hote jinaner pahar guner sagar, guner sagar,