3335 Tomar katha shuni, sabaikar mukhe, dekhiniko kakhano; tumi praner pratham


Tomar katha shuni, sabaikar mukhe, dekhiniko kakhano; tumi praner pratham