334 Labhi yadi punah manav janam, karibo go ami tomari kaj,