346 Prabhu tumi elei jakhan keno ato karale derii, tomar asa