39 Tumi asiyacho shata janapad bahiya, ayuta kantthe sur bharite bharite,