4078 Ruhanii ye raoshanii bujhani nahii hae, asman jagayii sitare jagayii,


Ruhanii ye raoshanii bujhani nahii hae, asman jagayii sitare jagayii,