4168 Yaha fariyad malik ate ho kyon nahi tum

Yaha fariyad malik ate ho kyon nahi tum