4680 Hetha golap surabhi bhara, mor kanane nahiko kantta

Hetha golap surabhi bhara, mor kanane nahiko kantta