4726 Ami, tomarei pete ceyechi, tomarei ghire jata asha; tomari tare


Ami, tomarei pete ceyechi, tomarei ghire jata asha; tomari tare