4726 Ami, tomarei pete ceyechi, tomarei ghire jata asha; tomari tare

Ami, tomarei pete ceyechi, tomarei ghire jata asha; tomari tare