968 Aj egiye calo sakal manus bhai, amantran sabare janai