985 Man jiniya nilo ke se anuragii tandra hara ankhi kahar