Artikkelit

192 Manasa mandire eso prabhu krpa kare

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=w6ic1YcYwtY&list=PL9hsx5EJ3NZekPBwhzSMV5PQebD-8Jt3x&layout=gallery[/embedyt]

181 Tumi nikata haite aro nikatete


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=nkrQF7sYqDU&list=PL9hsx5EJ3NZf7f20hAq51xI9NLza5yJDO&layout=gallery[/embedyt]

180 Supta hrday jagiya utheche


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=aksBUjZgQcw&list=PL9hsx5EJ3NZcYdJf2stmAB3zXaDDLQbql&layout=gallery[/embedyt]

179 Dhara dile tumi prabhu

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=RnWV_3Cx0fo&list=PL9hsx5EJ3NZeNXNM38WevOGxgEdiRpd2y&layout=gallery[/embedyt]

178 Tomari deoya mane

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=QUyp2KNN7YM&list=PL9hsx5EJ3NZetCwjW79hqeJdQ3sWlWZW8&layout=gallery[/embedyt]

177 Tava patha ceye achi

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=6oaI4v06aFY&list=PL9hsx5EJ3NZf19ja1QjdhWRunlcxHWYAR&layout=gallery[/embedyt]

176 Jiivanta nay theme thaka bhai

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=pfHmSjXoK4c&list=PL9hsx5EJ3NZdxYECYM8nHamnkU26LhA_s&layout=gallery[/embedyt]

175 Tomara gopana katha

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GE4uR_VXe7w&list=PL9hsx5EJ3NZeqf4lMi2dajNUsRSwugFaT&layout=gallery[/embedyt]

174 Amar manete tumi sabar manete tumi

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=ehDwGN3B_2g&list=PL9hsx5EJ3NZd7El2pggAdDzE67pb0gd_p&layout=gallery[/embedyt]

173 Dyuloke bhuloke tari padadhvani


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=f5QZjPmjh4U&list=PL9hsx5EJ3NZcelfeLKtxRBXDFyNiPoMH6&layout=gallery[/embedyt]