Artikkelit

1073 Sabar hridaye tomar asan sab maniisay tava dyuti, sabar hiyay


1072 Kar tare tumi base base kando, kar path pane ceye


1071 Bhakta vatsal prabhu tumi, amar hiyay theke jeo, tumi, amar


1070 Path pare mor danriye parile, ke go tumi, bolona, ke


1069 Toma tare mor kata vyatha, jano na tumi janona, divase


1068 Toma tare nishi jaga, tava tare path caoa


1066 Virahii hiya akashe cahiya kar tare tumi base acho, bolo,


1065 Andhar sagar pare ke go ele, phul phottale, alo jharale;