Artikkelit

1063 Tumi yadi nahi ele kii kaj amar pradiip jvele, kii


1059 Eso, eso, jyotir chattay tumi eso, eso, sapta ashva rathe


1058 Manas kamale thako cir tare tomari dyuti madhur ankhi dutti


1056 Tomare cineo cena day, cineo cena day, tomarecineo cena day,


1055 Tomay chere kothay jai bolo, tomar aloy dhara alokita pran


1054 Tava manas madhavii kunje, ami basiya chinu ekakii, sei nibhrit