Artikkelit

4521 Tumi amar priya sabar priya, narayan he narayan


Tumi amar priya sabar priya, narayan he narayan

4476 Tomarei ami bhalobasiachi na janiya yuge yuge, kabhu ghume kabhu


Tomarei ami bhalobasiachi na janiya yuge yuge, kabhu ghume kabhu

4455 Ke go ke go tumi acena, sahasa ese ghum bhaungale


Ke go ke go tumi acena, sahasa ese ghum bhaungale