137 Beshii kichu nahi cai

136 Ajker ei shishutaru

50 Raktim kishalay