Artikkelit

3389 Tomay ami bhalobasi ta kii jano


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=tuICQtxdvwA&list=PL9hsx5EJ3NZcQXZTaNLZUKWTgowkupzdc&layout=gallery[/embedyt]

193 Andhar sagare patha hariye


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=PPsKrjN2T08&list=PL9hsx5EJ3NZc0-F5DFVIGWG9U1CXXsuS1&layout=gallery[/embedyt]

14 Aj mane pare harano dinete


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=WcXB2Aeq7TE&list=PL9hsx5EJ3NZfOqNFinXzOw3fl1fUlSJkP&layout=gallery[/embedyt]

13 Ami shudhu hesechi necechi geyechi


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=nKn1bed8JLY&list=PL9hsx5EJ3NZf0YNB7ZEG0rdplpfTWkx5M&layout=gallery[/embedyt]

5 Elo anek juger sei ajana pathik


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=6pCD2H-TEe4&list=PL9hsx5EJ3NZfClRAMDqWzmwqCeaGk-bvv&layout=gallery[/embedyt]