Artikkelit

4733 Ankhiyan tumhi ko cahatii haen, vrindavan ke van van


Ankhiyan tumhi ko cahatii haen, 2, vrindavan ke van van

4673 Bhajo re ista nam, man amar, bhajo re istta nam


Bhajo re istta nam, man amar, bhajo re istta nam

3807 Tomar asate he priya cakita, sarilo tamasa amanishar, je jekhane


Tomar asate he priya cakita, sarilo tamasa amanishar, je jekhane

1054 Tava manas madhavii kunje, ami basiya chinu ekakii, sei nibhrit


1022 Alor desher pakhna mele ke go ele ei andhare, andhare


1021 Tumi here giyeo mano na har, here giyeo, mano na


1020 Tomar e kii bhalobasa, tomar e kii bhalobasa, tomar e