Artikkelit

1078 Tomari priiti tomari giiti maner andhara dey sariye, dey sariye


1077 Uttal sindhu utkrami tumi ese chile mor ghare, ekak pather


1073 Sabar hridaye tomar asan sab maniisay tava dyuti, sabar hiyay


1072 Kar tare tumi base base kando, kar path pane ceye


1070 Path pare mor danriye parile, ke go tumi, bolona, ke


1066 Virahii hiya akashe cahiya kar tare tumi base acho, bolo,


1065 Andhar sagar pare ke go ele, phul phottale, alo jharale;


1063 Tumi yadi nahi ele kii kaj amar pradiip jvele, kii