Artikkelit

1213 Nayane, thako prabhu thako avirama, tomar bhavanai bhavi jeno sadai,


Nayane, thako prabhu thako avirama, tomar bhavanai bhavi jeno sadai,

1082 Vane upavane khunjiya khunjiya kono khane tava dekha na pai


1036 Tumi ele alo anale, andhar dure sare gelo, andhar dure


1022 Alor desher pakhna mele ke go ele ei andhare, andhare


478 Akashe cumki gantha tara hase oi akashe?


138 Ami, je dike takai heri o rupa keval, se je


135 Janma dine ei shubha ksane, pran bhara apar anande, anute


64 Akashe aj raunger mela, manete aj alo, vatase aj suvas