3389 Tomay ami bhalobasi ta kii jano


960 Tumi dhara dile10 Mayamukure ke kii bhave kii kare


9 Andharer sei hatasha


6 Bandhu amar
4 Sakal maner viina ek sure baje aj3 Andhara sheshe alora deshe


2 E gan amar alor jharanadhara