Artikkelit

3389 Tomay ami bhalobasi ta kii jano


960 Tumi dhara dile11 Nacer tale egiye cale


10 Mayamukure ke kii bhave kii kare


8 Ami jete cai tumi niye jao


6 Bandhu amar
4 Sakal maner viina ek sure baje aj


3 Andhara sheshe alora deshe


2 E gan amar alor jharanadhara1 Bandhu he niye calo