Artikkelit

1195 Vishva bhuvan ghuriya ghuriya ek sthane ese paoncechi


1052 Tahari madhur bhave, mano majhe e kii holo, mano majhe


1045 Niirava rate klesh bhulate ke go ele tumi mor tare,


960 Tumi dhara dile amar e hrdaye, asha bhare dile nirashar


85 Din guli cale jay, maner mukure smriti rekha rekhe jay


51 Mor madhukar vane spandan ene, alor devata elo re, elo


35 Akash vatas sudha niryas, krsna megher dak, hrday majhe madhur


33 Tomar name tomar gane hoyechi apan hara, andhar pane cala