Artikkelit

2192 Manus jeno manuser tare sab kichu kare jay; e kathao


1187 Tomari priitite gara tomari giitite bhara, se smriti ajao amalin


1106 Prajapati pakhana mele puspa parag niye gelo


1034 Maner gahane, gopane gopane, shudhai tomay sakha


1015 Surya takhan digvalaye usar arun rage, tomay amay dekha holo


1009 Alor ratha, jay, jay, jay, kasher vaner pashati diye


968 Aj egiye calo sakal manus bhai, amantran sabare janai