Artikkelit

18 Ke jena asiya kaye geche kane


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=TK8i93cOEWE&list=PL9hsx5EJ3NZfUVd0EqBBLtGjSBbbfxah5&layout=gallery[/embedyt]

15 Jeona jeona ogo bandhu


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=DO9BowGzXXQ&list=PL9hsx5EJ3NZfmW8A1FNKjVQY7YQNb5Jl-&layout=gallery[/embedyt]

13 Ami shudhu hesechi necechi geyechi


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=nKn1bed8JLY&list=PL9hsx5EJ3NZf0YNB7ZEG0rdplpfTWkx5M&layout=gallery[/embedyt]

12 Nayane mamata bhara
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=7unEolacF3Q&list=PL9hsx5EJ3NZeXA4vPw13c9mh933illIkx&layout=gallery[/embedyt]

9 Andharer sei hatasha


[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=dwn5vQcrWQs&list=PL9hsx5EJ3NZfD674r9kbdIFaqArn9-yWc&layout=gallery[/embedyt]