Artikkelit

213 Eso, eso, bandhu eso, jiivanera prati nihshvase


209 Tomar e asiim apar bhalobasar vinimaye hay kii ba diyechi,


207 Tar man yadi cay sab kichu hoy, dhulimay e dharanii


25 Duniya valon, takate raho, ham najaron ko najarana diye gaye,