Artikkelit

647 Tumi je esecho aj vyathit janer katha bhavite, sabar maner