Artikkelit

4425 Vrindavam parityajya padamekam na gacchami


4281 Krsnoasti purusottama4279 Tvamasi sarvesam pita tvamasi mama devata3951 Tvam mama priya tvamasi ameya basasi


3653 Shiva shankara he shubhankarah3282 Tandava nace nececho he bhaerava
2526 Jaya shubha vajradhara shubhra kalevara vyagrambar2505 Jaya shiva svayambho pashupate


1565 Vajra kathora kusum koraka pinak panaye