Artikkelit

5003 Iishane aj megher ghata

Lyrics on prabhatasamgiita.net

4279 Tvamasi sarvesam pita, tvamasi mama devata, tvamasi trilok natha


Tvamasi sarvesam pita, tvamasi mama devata, tvamasi trilok natha

3744 Ambar majhe dambaru baje kon se rudra eseche aj


Ambar majhe dambaru baje kon se rudra eseche aj, jattar

3653 Shiva shankara he shubhankarah vishva biijah prabhu karuna akarah, rajatadri


Shiva shankara he shubhankarah vishva biijah prabhu karuna akarah, rajatadri

3282 Tandava nace nececho, he bhaerava, kal bhaerava, kal bhaerava


Tandava nace nececho, he bhaerava, kal bhaerava, kal bhaerava

3265 Rakhal raja re, rakhal raja re, kake tumi sajao phule


Rakhal raja re, rakhal raja re, kake tumi sajao phule

2526 Jaya, shubha vajradhara shubhra kalevara vyagrambar har dehi padam


Jaya, shubha vajradhara shubhra kalevara vyagrambar har dehi padam

2505 Jaya, shiva svayambho pashupate, adi iishvara anadi nath dhurjatti, sarvadhisaksii


Jaya, shiva svayambho pashupate, adi iishvara anadi nath dhurjatti, sarvadhisaksii