Artikkelit

4279 Tvamasi sarvesam pita tvamasi mama devata3744 Ambar majhe dambaru baje


3653 Shiva shankara he shubhankarah vishva biijah3282 Tandava nace nececho he bhaerava3265 Rakhal raja re rakhal raja re
2526 Jaya shubha vajradhara shubhra kalevara vyagrambar2505 Jaya shiva svayambho pashupate