Artikkelit

1103 Dharma amari sathii, dharma amari pran, param purus ke mani,


1068 Toma tare nishi jaga, tava tare path caoa


1017 Tumi amar dhyaner dhyeya tumi amar praner priya, tomar lagiya


867 Tandra dao kattiye bhiiti dao sariye; alokera path dhare sahase


852 Ami aro vyatha saite pari prabhu, yadi tumi krpa karo,


317 Runu jhunu runu jhunu nupur baje, din gune kal gune


230 Narad shono katha amar ei vyatha, sarite pare pele bhakta


213 Eso, eso, bandhu eso, jiivanera prati nihshvase


209 Tomar e asiim apar bhalobasar vinimaye hay kii ba diyechi,


154 Eso eso, prabhu, eso eso, amar hrdaye, ratul caran mohan