Artikkelit

4733 Ankhiyan tumhi ko cahatii haen


4335 Jamiin asaman tumhara tumhara jahan sara4195 Aye ho tum yugon ke bad
4172 Faoj tumhari bigul bajao insan jag