Ananda Marga Finland

ANANDA MARGA
Finland

Respond to truly living

Hyvinvointi on ydinarvomme

Jos joku kysyy: ”Mikä on Ananda Marga?” spontaani vastaus on: ”Ananda Marga on perhe”. Perhe, jossa on iso kirjain P siinä mielessä, että se koostuu ihmisistä, riippumatta eroista heidän kansallisuuksissaan, taustoissaan​​ tai missään muussakaan.

Ananda Marga ilmentää tunnetta, jota kutsumme universalismiksi. Siinä rakkaus laajenee ja ulottuu kaikkeen luomakuntaan, kaikkiin sen moniulotteisiin ilmentymiin. Se on rakkautta ihmisiä, eläimiä ja kasveja kohtaan. Se on rakkautta siihen, mitä teemme toistemme hyväksi palvelun muodossa. Palvelu on tapa ilmaista sitä rakkautta, joka ei rajoitu yhteen henkilöön perhe- tai parisuhteeseen tai edes tiettyyn ystävään. Rakkaus kaikkia kohtaan ilmenee monissa muodoissa, joskus taiteellisena, joskus käytännöllisenä, joskus ideologisena.

Tätä erityistä sisäistä tapaa rakastaa kutsumme henkisyydeksi (spirituality). Se on perustelu meditaatiolle, joka on tärkeä osa Ananda Margan jäsenten jokapäiväistä elämää.

Henkisyys on myös uhrauksen muoto, jossa itsekeskeistä ajattelutapaa jauhetaan vähitellen pienemmäksi, jotta saadaan tilaa mielen avartumiselle. Joillekin Ananda Margan jäsenille ajatus uhrautumisesta on myös erityinen luopumisen muoto. Se on Ananda Margan munkkien ja nunnien tapa elää ilman yksityisiä perheitään, omistaen kaikki energiansa universaalille perheelle.

Työskentelemällä yhdessä, jakamalla yhdessä ja arvostamalla monimuotoisuutta globaalissa perheessä ja yhteiskunnassa Ananda Marga edustaa ainutlaatuista yhtenäisyyden ajatusta. Yhtenäisyyttä, jota vetää eteenpäin yhteinen henkinen päämäärä. Kohde, joka on yksi ja sama kaikelle luodulle. Perheessä ketään ei pidä jättää jälkeen. Kenenkään ei pitäisi edes tuntea, että hänestä on tullut yhteiskunnalle taakka, eikä enää voimavara. Erityisesti vanhuksiin, lapsiin ja naisiin Ananda Marga kiinnittää erityistä huomiota erilaisissa hyvinvointihankkeissa.

Hyvinvointi kaikille on Ananda Margan ydinarvo. Ananda Marga on suuri järjestö, jossa on paljon erilaisia osastoja, joten mainitaan niistä vain kaksi, joiden nimissä on sana hyvinvointi (welfare): Women Welfare Department (W.W.D.) ja Education Relief and Welfare Department (E.R.A.W.S.).

Ananda Marga globaalina organisaationa toimii kaikkialla maailmassa, erityisesti niissä maissa tai paikoissa, joissa tarve on suurin. Rohkaisemme sinua oppimaan lisää Ananda Margasta omana itsenäsi ja hyötymään ja hyödyttämään koko maailmankaikkeutta omana persoonanasi.

Ota meihin yhteyttä >>

 

Aiheeseen liittyvää

Juhannus 2023

Kutsumme sinut lämpimästi juhannustapahtumaan Forssan lähellä sijaitsevan Kreivilän kauniissa luonnossa. Juhannuksen jooga- ja meditaatioretriitti 23 – 25.6.2023 * Tarinoita nuotiolla järven rannalla* Mantralaulua luonnon keskellä*

Mitä Ananda Marga tarjoaa?

Paremman elämän tavoitteleminen on ihmisen perusolemuksessa. Me haluamme vahvistaa ja ylläpitää fyysistä hyvinvointiamme, tyydyttää mielemme haluja ja etsiä pysyvämpää onnen lähdettä. Ananda Marga edustaa alkuperäistä

Keho, mieli ja tietoisuus

Tämä artikkeli käsittelee joogan biopsykologiaa. Ihmiskeho on biologinen koneisto. Mieli hallitsee tätä kehon koneistoa pitämällä siihen suoraa yhteyttä ja vuorovaikutusta rauhasten, hormonien ja hermoston välityksellä.

Luokat